Website đang trong giai đoạn hoàn thiện và chạy thử nghiệm, rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của mọi người để website hoàn thiện tốt hơn! Đóng góp

Những yếu tố để tạo nên một bài học STEM hiệu quả

Những lưu ý để tạo nên một bài học STEM hiệu quả cho học sinh

STEM là một hình thức giáo dục tích hợp các lĩnh vực khoa học, kĩ thuật, công nghệ và toán học để giúp học sinh phát triển năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn. Để xây dựng một bài học STEM hiệu quả, Sata STEM xin giới thiệu cho bạn những yếu tố cần lưu ý sau.

Những yếu tố để tạo nên một bài học STEM hiệu quả
Những yếu tố để tạo nên một bài học STEM hiệu quả

Bài học STEM liên quan đến những tình huống và vấn đề thực tế

Học sinh sẽ được đưa vào các hoàn cảnh có liên quan đến đời sống xã hội, kinh tế, môi trường và cần tìm ra những giải pháp. Những tình huống và vấn đề này có thể gần gũi với học sinh, hoặc có tính toàn cầu.

Bài học STEM mô phỏng quy trình thiết kế kỹ thuật

Học sinh sẽ được tham gia vào các hoạt động thiết kế, chế tạo, vận hành và cải tiến một sản phẩm phục vụ cho mục đích nào đó. Học sinh có thể được hướng dẫn bằng văn bản, video hoặc trực tiếp bởi giáo viên. Trong quá trình làm việc, học sinh sẽ đặt ra các câu hỏi, tìm hiểu nguyên lý, các bước thực hiện và đề xuất các giải pháp mới. Quá trình "thiết kế – thử nghiệm – điều chỉnh” được vận hành liên tục.

Bài học STEM khuyến khích học sinh tìm tòi, khám phá

Trong STEM, học sinh sẽ không bị giới hạn bởi một con đường học tập cố định, mà có thể tự do sáng tạo và thực nghiệm mọi ý tưởng của mình. Những giới hạn, nếu có, chỉ là những nguyên liệu có sẵn hoặc những yêu cầu về sản phẩm. Việc này không hạn chế sự sáng tạo của học sinh mà ngược lại, chúng giúp thúc đẩy, phát huy khả năng thích ứng và giải quyết vấn đề.

Bài học STEM hướng tới việc định hướng nghề nghiệp

Hoạt động STEM cơ hội cho học sinh giải quyết các nhiệm vụ của các nghề nghiệp STEM. Việc tổ .. học sinh làm việc nhóm hiệu quả, chẳng hạn như thực hiện một quy trình sản xuất là việc không dễ dàng, nhưng đem lại cơ hội cho việc giáo dục định hướng nghề nghiệp cho học sinh. Qua hoạt động STEM, học sinh hiểu yêu cầu cần có của nghề nghiệp. STEM, đối chiếu với khả năng, sở trường của bản thân từ đó có thể hình thành thái độ đối với nghề nghiệp trong tương lai.

Bài học STEM kết nối chặt chẽ các kiến thức

Trong các bài học STEM, các nội dung toán học và khoa học nên được kết nối và tích hợp. Kiến thức, kĩ năng toán học và khoa học là những kiến thức nền để học sinh có thể động vào giải quyết các vấn đề thông qua các công cụ kĩ thuật và đúc rút thành các quy trình công nghệ.

Bài học STEM hướng tới việc phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh

Thông qua quá trình vận dụng kiến thức, kĩ năng của các lĩnh vực khác nhau trong giáo dục STEM sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh phát triển năng lực. Việc giải quyết những nhiệm vụ thực tiễn thông thường tạo cơ hội cho học sinh thể hiện năng lực ở mức độ cao trong quá trình phát triển năng lực.

Post a Comment

Copyright © SATA JSC. All rights reserved. Developed by Code Pro