Website đang trong giai đoạn hoàn thiện và chạy thử nghiệm, rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của mọi người để website hoàn thiện tốt hơn! Đóng góp

Khoa học và tầm quan trọng của khoa học trong STEM

Giới thiệu về khoa học và tầm quan trọng của nó trong STEM

STEM là một mô hình giáo dục toàn diện, không chỉ tập trung vào điểm mạnh của từng môn học riêng lẻ mà còn vào sự kết nối và tương tác giữa chúng. Các môn học trong STEM được chọn vì chúng có khả năng liên kết cao, và cũng vì chúng giúp học sinh phát triển các kỹ năng sống thiết yếu.

Trong bài viết này, Sata STEM sẽ cùng bạn không chỉ định nghĩa của "khoa học" mà còn tầm quan trọng của nó đối với STEM.

Khoa học và tầm quan trọng của khoa học trong STEM

Khoa học là gì?

Trong phạm vi giáo dục, khoa học được đề cập đến là những hoạt động giảng dạy thông tin và quy trình khoa học.

  • Vật lý: Nghiên cứu về các chủ đề như năng lượng, vật chất, lực, không gian và thời gian...
  • Sinh học: Nghiên cứu về các cơ thể sống, chức năng của chúng, sự tiến hóa...
  • Hóa học: Nghiên cứu về hóa chất, các nguyên tố, thành phần hóa học...

Vì vậy, khoa học chính là quá trình nghiên cứu của con người nhằm khám phá ra những kiến thức mới, quy luật hay học thuyết mới… về các vấn đề của tự nhiên và xã hội.

Tầm quan trọng của khoa học

Được áp dụng trong giáo dục, khoa học không chỉ giúp người học tiếp cận các nguyên tắc khoa học mà còn rèn luyện các kỹ năng quan trọng như tư duy, phản biện và giải quyết vấn đề thực tiễn.

Trong thị trường lao động đầy cạnh tranh thì các kỹ năng nghiên cứu và phân tích vấn đề là rất cần thiết và khoa học là môn học hội tụ những yếu tố đó. Đó là một trong những lý do khoa học trở thành 1 chữ viết tắt trong từ "STEM".

Đây cũng là một môn học có thể tự học hoặc học nhóm, dạy cho học sinh cách thích nghi với các tình huống khác nhau tùy theo yêu cầu của bài tập.

Tầm quan trọng của khoa học trong STEM

Tầm quan trọng của khoa học trong STEM

Khoa học là một môn học cần thiết trong STEM, không chỉ vì nó giúp người học hiểu biết về thế giới tự nhiên mà còn vì nó liên kết chặt chẽ với các môn học khác trong mô hình STEM. Mục tiêu của phương pháp STEAM là giúp người học có thể áp dụng và kết hợp các lĩnh vực khác nhau với nhau và Khoa học chính là “chất keo” để liên kết các môn học.

Dễ thấy Khoa học và Công nghệ là hai môn học bổ sung cho nhau, vì hầu hết các thiết bị công nghệ mà chúng ta sử dụng và phụ thuộc vào đều là kết quả của các nghiên cứu khoa học. Khoa học và Kỹ thuật cũng có mối liên hệ mật thiết, vì Kỹ thuật sử dụng các ý tưởng và khái niệm Khoa học để xây dựng hay tạo ra các cấu trúc, máy móc và các đối tượng. Khoa học và Toán học cũng đi đôi với nhau.

Kết luận

Khoa học là một phần không thể thiếu của phương pháp STEM, dạy cho học sinh các kỹ năng tư duy phản biện cũng như một phương pháp dành cho kiểm tra kiến thức và đánh giá tình huống. Hơn hết, nhiều kỹ năng trong số này được sử dụng không chỉ trong các lĩnh vực của STEM mà còn cả trong cuộc sống hằng ngày.

Cùng với sự phát triển không ngừng của xã hội mà những cá nhân có trình độ khoa học ngày càng trở nên giá trị. Đây cũng chính là lý do mà khoa học ngày càng trở nên cần thiết trong cuộc sống của chúng ta.

Post a Comment

Copyright © SATA JSC. All rights reserved. Developed by Code Pro